Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De Zaanstroom

Cementmolen De Zaanstroom
(later schelpzandmolen en cacaomolen)
Windbrief/bouwjaar: 20-2-1767

Oorspronkelijk cementmolen, daarna schelpzandmolen en tenslotte cacao-molen. Windbrief afgegeven aan Jan Waligsz. op 20 februari 1767. In 1804 verkocht als schelpzandmolen. In 1809 kocht Hendrik de Jong uit Schermerhorn de schelpzandmolen en ging hijzelf blauwsel en potas malen.
Tot 1843 heeft "De Zaanstroom" ook nog dienst gedaan als blauwsel- en specerijenmolen. Nadien begon Dirk Schoute er cacao mee te malen en deze nieuwe bedrijvigheid zou in de komende jaren grote opgang maken. De stoomkracht deed bij de molen in 1872 haar intrede, toen de molen gezelschap kreeg van een stoommachine van 8 PK. Tot 1886 heeft de Erve de Weduwe H. de Jong haar bedrijf met de molen uitgeoefend.

De molen kwam daarna in handen van de timmerlieden Inja en Hartog die hem gebruikten als blekerij, "De Onderneming" genaamd. Met behulp van windkracht werd het wasgoed in de stampkuipen door middel van stampers gereinigd.

In het weekblad "De Zaanstreek" van augustus 1887 lezen wij de volgende advertentie:

Aan hetzelfde adres te koop, een met hout gedekte windmolen zijnde zeskant, vlucht plus minus 14 meter.

Blijkbaar heeft niemand gereageerd; hij is omstreeks 1887 gesloopt. De molen heeft gestaan nabij en ten oosten van de Watering, ten zuiden van het Krommenieërpad.

In 1884 heeft de firma Erven H. de Jong te Wormerveer een cacaofabriek opgericht die de molennaam "De Zaanstroom" droeg. Deze fabriek heeft gestaan tussen Kerkstraat en Evertsenstraat en vormde de basis voor een groot industriecomplex dat de panden Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Java, Sumatra en West-Indië zou omvatten. In 1930 legde een grote brand nagenoeg al deze panden in de as. 
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom