Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)

 

Het zijn toch de molens geweest die in vele gevallen de oorsprong waren van de nu machtige grootbedrijven. Ook Wessanen's Koninklijke Fabrieken zijn uitgegroeid van een eenvoudig bedrijfje tot wat het nu is.
Slechts met dit verschil dat de Firma Wessanen & Laan zich aanvankelijk bewoog op het gebied van handel en eerst later er toe overging (in de jaren 1842 - 1852) tot het aanschaffen en in werking houden van molens, namelijk de oliemolens "
De Boer" (1842), "De Bonte Kraai"(1843), "De Bezem" (1843), "De Witte Bijl" (1844), "De Boerin" (1845) en "De Hoop" (1852).
De oliemolen "De Boer" was zeker een 'stugge' maler, want deze werd in 1843 weer verkocht. Twee jaar daarvoor had men de kapitale pelmolen "De Prinses" aangekocht voor het pellen van rijst en gort.


Doch hoe het ook zij, gedane zaken nemen geen keer: men moet met zijn tijd meegaan om de concurrentie blijvend het hoofd te kunnen bieden. Dat ook hier niets nieuws onder de zon is, blijkt wel uit het feit dat Wessanen & Laan als één der eersten aan de Zaan er toe overgingen om zich van stoomkracht te bedienen bij de oliefabricage, waarvan de oliemolen "De Witte Bijl" in 1857 het slachtoffer werd, na ongeveer 13 jaar in bedrijf te zijn geweest.

 
Industrie langs de Zaan
Molens
Compagnie