Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Vissersgemeenschap

De historie van Wormerveer begint in 1504, als 't Saen op de plaats van het huidige Nederlands Hervormde kerkje aan het Noordeinde een Katholieke kapel mag inwijden. De motivering in het verzoekschrift (van Bruyn Jansz, Dirck Claesz en Sijmon Dirckz via pastoor Joannes van Westzaan aan Frederik Markies van Baden, de toenmalige bisschop van Utrecht) is dat er 'al' 14 huizen (visserswoningen) staan en dat er hoognodig een kapel gebouwd moest worden. Door het vele water, de gebrekkige wegen en - in de winter - barre weersomstandigheden kon men noch met schuiten noch te voet naar de parochiekerk te Westzaan.

Ook Wormerveer, dat in 1507 zo wordt genoemd, ontkwam niet aan het Spaanse geweld tijdens de 80-jarige oorlog. In de winter van 1574, op 19 februari 's morgens om half 6, begon via het ijs van uit Assendelft een aanval op de Zaandorpjes. Binnen enkele dagen was het gebied ten westen van de Zaan in Spaanse handen. Eind februari was Wormerveer aan de beurt en werd de schans aldaar genomen. Via Knollendam ging het op Wormer aan, dat een week lang werd geplunderd. Toen de troepen zich terugtrokken werden Knollendam en Wormerveer platgebrand. Ook de kapel ging in vlammen op. Het zou nog lang duren, voordat de mensen het weer aandurfden om hun huizen hier te bouwen.

De mooie zaanse huizen die nu nog in Wormerveer staan, zijn dan ook van na die tijd; net zoals dat in de overige Zaandorpjes ten westen van de Zaan het geval is. In de loop van de volgende (17de) eeuw kwamen er meer mensen te wonen en de kern van het dorp (rond de kapel) verplaatste zich in zuidelijke richting naar de huidige Marktstraat. Het aantal huizen nam toe van 94 in 1613 tot 170 in 1638. Velen daarvan kwamen aan de Zaan te staan, maar ook in de richting van Krommenie verschenen huizen aan het Krommenieërpad. Pas ongeveer vanaf het jaar 1900 werden nieuwe wijken in westelijke richting aangelegd.
 

't Saen
Vissersgemeenschap
De Marktstraat
Een zeer aangenaam gezicht
Monumenten
De olieslagers