Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De Rozenboom

Oliemolen De Rozenboom
Windbrief/Bouwjaar: 1690
(later verfmolen, na sloop is een paltrokmolen gebouwd)

Blijkens een contract van 29 september 1690, werd hij in 1690 gebouwd als enkele oliemolen (dus met één slagwerk) voor rekening van Pieter Jansz. Nayer c.s. Hij is in 1704 verfmolen geworden. In 1832 werd de firma Simon Schermer & Zonen ontbonden en bij veiling werden de molen, schuren, eest, oliebakken ,e.a. voor fl. 1.826,= voor de sloop verkocht, terwijl het kuiphuis fl. 350,= opbracht. Ook Jacob Kaan kocht toen enkele erven rond het kuiphuis voor fl. 28,= en fl. 13,=. Hij liet in 1839 op dat erf de paltrok "De Rozenboom" bouwen. Zijn erf is opgenomen in de terreinen van de houthandel van de firma D. van Konijnenburg. De paltrokmolen is in 1896 gesloopt.

Gerrit Focker, die meer dan 50 jaar houtzager op "De Rozenboom" was geweest, bewoonde de knechtswoning op de molenwerf. Focker ontving wegens zijn lange staat van dienst de eremedaille van " 't Nut tot 't Algemeen". Hij werd met een wekelijkse uitkering van fl. 3,50 gepensioneerd, maar door de liquidatie van zijn oude bedrijf kwam deze betaling te vervallen. Het molenleven kende ook haar schaduwkanten …

Aan het einde van de Marktstraat liet Jacob Kaan het nu nog bestaande herenhuis bouwen, waarin tot op heden een aantal doktoren hebben gewoond. In 1861 kwam de molen in handen van Simon Prins en vervolgens werd de fa. van Gelder, die ook papiermolens in Wormerveer bezat, eigenaar. Naast hun houthandel en zagerij in Amsterdam verscheen er ook een houtzagerij aan de Watering, "Welgelegen" geheten. In 1897 verdween deze houtzagerij en werd omgezet door de maatschappij Noord-Holland in een bloedloogzoutfabriek. De milieugevolgen daarvan zijn bekend als gifprobleem rond het gemeenteterrein en Lindenlaan.

 
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom