Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
De postdirecteur van Wormerveer
De eerste postdirecteur te Wormerveer was de 26-jarige A. Jansen, die vanuit Sluis verhuisde naar Wormerveer om aldaar zijn functie te kunnen uitoefenen. Zoals toen gebruikelijk was moest hij zelf voorzien in een eigen woning, met daarin een geschikte ruimte die kon dienen als postkantoor. Die geschiktheid tot postkantoor was duidelijk omschreven in de toen geldende voorschriften.
We weten inmiddels dat Jansen zijn "kantoor" had te Wormerveer in de woning genummerd 210 K. Waar dat precies was is nog niet bekend, maar wél weten we dat het pand niet geschikt was voor bewoning omdat het in een erbarmelijke staat verkeerde. De heer Jansen had te Zaandijk een woonruimte voor zijn gezin gehuurd. Hij moest dus iedere dag van Zaandijk naar Wormerveer waar zijn postkantoor dagelijks geopend was van 's morgens 7 uur tot 's avonds 8 uur.
Als middelen van vervoer waren er niet veel meer dan te voet, te paard of per schuit. Tot overmaat van ramp moest Jansen ten tijde van fabricage van "postzegelpapier" in de papiermolen "de Blaauw" te Wormerveer daar dagelijks toezicht houden. De betreffende molen stond midden in het land. Zijn taak bestond uit het houden van toezicht op de juiste papierfabricage, het tellen van de geproduceerde vellen, het nummeren van de verpakte vellen en dan ook nog het verzenden van de gebruikte schepramen. Maar daarmee was Jansen er nog niet, want nadat van onder zijn toezicht geproduceerd papier postzegels waren gemaakt, moest hij die ook nog in zijn kantoor onder zijn hoede nemen, verknippen tot losse zegels en vaak ook nog op de brieven plakken. Menig vel 1e emissie (!) heeft hij op deze manier door zijn handen laten gaan, om ze tenslotte te "ontwaarden" met zijn halfrond francotekeningstempel! Als er iemand intensief met de eerste emissie Nederlandse postzegels is bezig geweest, dan was het wel de eerste directeur van het postkantoor te Wormerveer!
 
De postgeschiedenis van Wormerveer
De postdirecteur van Wormerveer
1e emissie