Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
De papierindustrie

Papier! Daarvan werd vroeger heel wat gemaakt in de Zaanstreek. Aanvankelijk alleen blauw, grauw en grijs papier, dat uit lompen werd vervaardigd. Daartoe waren lompenscheurders en scheursters nodig, een vaak vies werk, dat zeer slecht werd betaald. Wat niet wil zeggen, dat het overige molenpersoneel er wat verdiensten betreft wel goed afkwam. De lonen waren laag en dat werd er in de jaren na 1830, toen er voor de papiermolens minder gunstige tijden aanbraken, niet beter op. 
Wegens oorlogsgevaar vluchtten omstreeks 1672 vele Gelderse papiermakers naar onze streek en zij zouden de stoot geven tot de wit-papierfabricage, tot het schrijfpapier.


De Oude Blauw - De IJver - De Zon
De Oude Blauw en Het Blaauwe Hof
Een bijzonder contract
De ondergang