Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
De Marktstraat

De belangrijkste winkelroute loopt langs de Zaanweg en de Marktstraat naar het Marktplein. Door de winkels van de Marktstraat is de Zaanweg verbonden met het nieuwe Marktplein. Vroeger was dat wel anders. De huidige Marktstraat was vanaf de Middeleeuwen een brede sloot, de Noordersluissloot, die het water uit de omringende polder naar de Zaan voerde. Op de plaats waar elk jaar Sinterklaas wordt toegezongen, was een valdeursluis gebouwd. Omdat het peil van de Zaan veel lager was dan tegenwoordig  hoefde men slechts de sluisdeur te openen om overtollig water kwijt te raken. Behalve door de valdeursluis werd het begin van de Noordersluissloot gemarkeerd door de herberg De Jonge Prins aan de ene kant en meelmolen de Witte Vlinder aan de andere kant.
Rond het jaar 1600 begon men met de aanleg van paden langs de Noordersluissloot. Het langste pad lag aan de zuidkant van de sloot en liep ongeveer tot waar nu stomerij Zwartis gevestigd.Het pad was onder verschillende namen bekend: Noordersluispad, Meelmolenpad, Burgerspad en Bredase Pad. Aan de noordzijde werd het Kikkerspad aangelegd, waaraan vier huizen kwamen te staan. Als afsluiting van het pad bouwde men omstreeks 1629 oliemolen de Bonte Ruiter.

De situatie aan het begin van de huidige Marktstraat veranderde ingrijpend toen de Noordersluislootrond 1850 werd gedempt. Dit was mogelijk, omdat al een eeuw eerder een nieuwe sluis was gebouwd en de oude was dichtgegooid. Zo ontstond een brede weg op de plaats van de twee paden en de sloot. De brede weg voerde vanaf de Zaan met een bocht over de Soldatensloot naar het Krommenieërpad, zodat de buurgemeente een betere verbinding kreeg met de Zaan. 
't Saen
Vissersgemeenschap
De Marktstraat
Een zeer aangenaam gezicht
Monumenten
De olieslagers