Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
De ondergang
 In de tweede helft van de 19e eeuw ging het al een stuk minder met De Erven Blauwe. 
"De IJver" was in 1873 gesloopt. Op woensdag 12 november 1879 viel het doek over "De Oude Blauw". 's Middags om 6 uur brak er brand uit toen Karten, een van de knechten, de zeilen moest inhalen. Er stond een felle noordwesterstorm en het was al donker. Karten nam een olielantaarn mee die hij achter de openstaande deur neerzette. Door de wind waaide de deur dicht.
Deze raakte de lamp die naar beneden viel. De olie uit de lamp veroorzaakte onmiddellijk veel vuur. Een andere knecht gooide er nog wel een paar emmers natte papierstof op, maar het mocht niet baten. Binnen korte tijd was de molen een laaiende vuurzee. Het Nieuws- en advertentieblad "De Zaanstreek" - uitgegeven door J.van Ramshorst te Wormerveer - meldde zondag 16 november dat met inspanning van alle krachten het lukte de door overwaaiende stukken vuur ernstig bedreigde molen "De Rijzende Zon" en de uitgebreide schuren en magazijnen met hun kostbare lading papier te behouden. 14 Spuiten uit Wormerveer en omliggende gemeenten bestreden de brand. De zuiderspuit bleef tot donderdagmorgen half 12 in functie. Oversten en manschappen van alle spuiten kweten zich uitmuntend van hun plichten al was de nacht koud en nat en guur en lang. Zij deinsden niet terug en verflauwden niet in hun ijver. Ook de spuiten doorstonden met glans deze vuurproef. De spuitgasten hadden een sterk staaltje geleverd. De schuur van "De Rijzende Zon" vatte diverse keren vlam, maar telkens slaagde men er in deze brandhaarden te bedwingen. Door de storm waaide het vuur zelfs tot in Zaandijk. In de Beeldentuin van het Weefhuis werden brandende vellen bankpapier en lompen aangetroffen.
Het Papiermakerscontract keerde 20.000 gulden uit voor de verwoeste "De Oude Blauw", maar de ei
genaars lieten hem niet meer opbouwen. Dit waren Rens Doorn, Geertje Honigh Adsd.(weduwe van Gerrit Vis uit Zaandijk) elk voor een 16/48e part en de familie Vas Visser en Visser van Hazerswoude voor de rest.
Ook "De Rijzende Zon" zou niet lang meer in bedrijf blijven. Op 6 januari 1881 werd de laatste molen van De Erven Blauw stilgezet. Voor Wormerveer was het verdwijnen van het bedrijf een groot verlies. In 1841 verdienden nog 87 volwassenen en 32 kinderen hun brood in 3 molens van De Erven Blauw, die waren uitgerust met 10 schepkuipen. Daarmee werden toen nog 10.850 riemen van 480 vellen geproduceerd. In 1885 werd "De Rijzende Zon" afgebroken en naar Nieuw-Vennep vervoerd, waar de molen onder dezelfde naam als korenmolen in gebruik werd genomen door Arie Dam. In de jaren twintig van deze eeuw raakte de molen in verval. De molenaar werd aardappelhandelaar in Amsterdam.
In 1930 werden wieken en bovenlijf verwijderd. Alle restauratieplannen liepen vast en uiteindelijk werd in het overgebleven gedeelte van de romp een restaurant gevestigd, dat onder de naam "De Oude Molen" een laatste herinnering is aan het eens zo florerende papiermak
ersbedrijf van de familie Blauw.
De Oude Blauw - De IJver - De Zon
De Oude Blauw en Het Blaauwe Hof
Een bijzonder contract
De ondergang