Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Blik naar het Noorden (2)
 Even voorbij "De Bezem" stond in de bocht naar Knollendam van 1691 tot 1898 de oliemolen "De Boerin", waarvan o.a. Hero Volder in de periode 1755 - 1788 eigenaar was. Hij liet toen aan de Zaanweg een nieuw huis bouwen, waarvan aan de achterkant van nr. 49 een gevelsteen is te zien met een afbeelding van "De Boerin". De molenschuur hield zich na de sloop van de molen nog lang in de 20e eeuw staande.

Bij een Boerin en een Boerenjongen behoort "De Boer". Die was van 1685 tot omstreeks 1814 wel degelijk aanwezig, even ten westen van "De Boerin" en ook langs de Zaan. Cornelis Dircksz. de Boer kreeg de eerste windbrief. In de verdere geschiedenis duikt nog een "De Boer" op, van Aris Jansz. en Jan Jansz. Groen, vandaar misschien de molennaam "De Groene Boer", waarvan de laatste eigenaar Tijs Cornelisz.Kaan was. Op het erf van "De Boerin" was tot 1917 een scheepswerf gevestigd, waarbij de werfbaas in het nu nog aanwezige huis op de hoek woonde. Op het vrijgekomen land van "De Groene Boer" bouwde de gemeente een loods ten dienste van de gemeentereiniging. Alles verdween later weer en nu staat daar (nog) de fabriek De Ster (Brokking). De naam van het pakhuis is uiteraard ...... De Groene Boer.

Even ten westen van De Ster was vroeger de vrij grote molen "De Vrijheid" te bewonderen, de eerste acht jaren als pelmolen, waarna de olieslagers Vas hem tot oliemolen lieten ombouwen. Vanaf 1845 tot 1896 was "De Vrijheid" eigendom van de familie Honig, waarna in dat jaar overplaatsing naar Alkmaar volgde, waar "De Vrijheid" nog enige jaren als korenmolen dienst heeft gedaan.

Dit waren de 10 molens benoorden de Prins Clausbrug in Wormerveer. De elfde molen, "De Dolfijn", nabij "De Kikkert" is betrekkelijk onbekend. Meer dan een enkel gegeven uit 1683 lijkt daarover niet voorhanden.
Blik naar het Zuiden
Het erf van Nayer
Blik naar het Noorden (1)
Blik naar het Noorden (2)