Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De Jonge Voorn

Papiermolen De Jonge Voorn
(ook wel genoemd De Nieuwe Voorn en ook Het Vierendeel)
Windbrief/Bouwjaar: 19-9-1687

Gebouwd als papiermolen. Windbrief uitgereikt aan Gerrit Jacobsz. Wit op 19 september 1687. De molen werd op diens naam op 12 november opgenomen in een der assurantiecontracten. Gerrit Jacobsz.Wit en zijn compagnon(s) lieten op 21 mei 1699 in de her-berg "De Prins" te Wormerveer door notaris Claes Oosterhooren een nieuw assurantiecontract samenstellen en de waarde van de molen werd gesteld op fl. 5.000,=. Van 1733 tot 1817 bleef hij in het bezit van de familie Honigh, daarna was de molen tot 1827 eigendom van Jan Vis en vervolgens van Albert Vis (aanvankelijk in huur, later - 1827 - in eigendom) die hem tot pelmolen deed inrichten. Albert Vis was daarmee de eerste rijstpeller aan de Zaan en pelde veel "in loon" voor Wessanen & Laan. Albert Vis was een vriend van Jan Laan en ook beider firma's stonden met elkaar in bevriende relatie. Al spoedig nam Jan Laan zijn gehele productie af.

Op 26 augustus 1823 werd de toen als pelmolen gebruikte molen getroffen door blikseminslag. Op 27 juni 1868 ontstond er wederom brand in de molen, doch de brandweer slaagde er in hem te behouden. Op 15 november 1893 verzoekt firmant Klaas Vis toestemming van het plaatselijk gemeentebestuur om een Crossley gasmotor van 170 PK en een Dowson gasapparaat bij de molen te mogen plaatsen. Ook verrezen toen bij de molen een gashouder en een zuiveringsinstallatie. In 1907 werd de gasmotor door een stoommachine vervangen. De molen werd toen onttakeld en de overgebleven romp werd met plaatijzer beslagen. De tot fabriek omgebouwde molen verbrandde op 19 februari 1909.

Op de plaats van de voormalige molen verrees een uit steen opgetrokken fabriek, die de naam Java ontving. Bij de grote brand in 1909 werd slechts de oude molenschuur gespaard. Samen met de fabriek "Java", die al vele jaren bui-ten bedrijf was geweest, werd in het najaar van 1941 de oude molenschuur, die de herinnering aan "De Jonge Voorn" levend hield, gesloopt.
De molen stond in het veld naast het huidige Q.S.C.-complex. Wat er nu nog rest zijn de molenstenen.

Nieuw leven voor oude molenstenen

Staatsbosbeheer heeft sinds kort twee antieke molenstenen liggen bij de ingang van het parkeerterrein aan de Middel in Westzaan. De twee betonnen kolossen die al jaren op een ak-ker in het Guisveld lagen, zijn daar vorige maand door een baggerbedrijf uitgehaald. Eerdere pogingen de molenstenen vanaf het water met behulp van een drijvende kraan te bergen mislukten omdat het gewicht van de stenen te groot bleek. Het drassige weiland in het Guisveld maakte ook een berging met een simpele kraan onmogelijk.

Er moest uiteindelijk een zware kraan op rupsbanden aan te pas komen om de stenen van ieder circa 2500 kilo uit het natte veld te takelen. Een baggerbedrijfdat in opdracht van Staatsbosbeheer een aantal dammen in het gebied maakte, had er een halve dag voor nodig.

De stenen die al zeker 175 jaar in het Guisveld lagen, waren diep in het weiland weggezakt. Een derde steen was zozeer beschadigd dat werd besloten deze niet mee te nemen. Twee be-heerders van het Guisveld, Eric Gerrevink en Wouter Maatje, hebben de oude molenstenen een plek gegeven bij de ingang van het complex van Staatsbosbeheer in Westzaan.

De stenen zijn afkomstig van de Jonge of Nieuwe Voorn, een papiermolen die omstreeks 1687 werd gebouwd. De maalstenen zijn niet meer gebruikt vanaf 1818 toen de molen noodgedwongen door de hevige concurrentie op de papiermarkt omgebouwd werd tot rijstpel-molen. Ongeveer een eeuw later werd de inmiddels tot fabriek omgebouwde molen door brand verwoest. 
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom