Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Oliemolen Het Jonge Vool
(later ook pelmolen)
Windbrief/Bouwjaar: 14-5-1649

Op het zuidelijkste deel van zijn in 1626 gekochte parkdijk bouwde Dirckjansz. Gijsen een tweede (enkelwerks) oliemolen, die de toepasselijke naam kreeg van "het Jonge Vool". Het was een molen van klein kaliber; men sprak dan ook altijd van" 't Vooltje". De windbrief werd uitgereikt aan Dirck Jansz. Gijsen en Jan Maesz. Deze laatste, voluit ge-naamd Jan Maesz. Beeckman, woonde in de molen en was de gaandehouder. Hij was diaken en ouderling van de hervormde kerk en enige malen schepen en vroedschap. In 1691 verkopen de erven van Jan Maesz. Beeckman en Guert Symons aan de mede-aandeelhouder Pieter Dirksz. Gijsen te Zaandijk de helft in deze molen "met sijn schuering, werff en huysingh" voor fl. 1.735,=. Ook deze molen was geruime tijd in het bezit van Zaandijkers, doch werd in 1764 als een "enkelde olijmolen met twee wercken" voor fl. 3.800,= verkocht aan Vastert Vas. Hij bleef in deze familie in gebruik tot 1838, wanneer hij in veiling wordt gekocht door Albert Wijnberg, mr. metselaar, voor fl. 2.500,=. Deze verkocht hem nog in hetzelfde jaar voor fl. 3.000,= aan Cornelis van de Stadt te Zaandam, die hem inrichtte tot pelmolen. In 1854 werd "het Jonge Vool" het eigendom van Pieter Jansz. Couwenhoven, rijstpeller te Zaandijk. Pieter Jansz. Couwenhoven, het enige kind van Jan Pz.Couwenhoven en Gesina Beatrix v.d.Stadt, vormde de zevende generatie van het Zaandijkse molenaars geslacht Couwenhoven. Willem Adrsz. Couwenhoven en zijn vrouw Lobje Barents werden samen op 8 april 1694 als lidmaat in de Ned.Hervormde Kerk te Zaandijk aangenomen. Pieter Jansz.Couwenhoven werkte in 1912 al met zijn pellers-bedrijf in 7 molens o.a. "Het Jonge Vool".

In 1891 jubileerde Lambertus Koene. Hij was niet alleen vierendertig jaar in dienst van Pieterbaas Couwenhoven, maar werkte tevens vijfentwintig jaar als meesterknecht op de molen. Als dankbare herinnering bood zijn patroon hem "een prachtig Remontoir met dito ketting" aan. Middelknecht in die dagen was Klaas Peetoom en de derde man was Ko Zwart. Diens gelijknamige kleinzoon verkocht de molen in 1919 aan Bloemendaal & Laan, die de schuren voor opslag gebruikte en de molen liet staan "als een duivenest". Op 19 augustus 1930 geraakte deze kleine, laatste Wormerveerse molen, die toen al enige jaren had stilgestaan, in brand. Wel wist de brandweer de molenschuur te behouden, doch deze werd op 11 mei 1943 in de as gelegd.

Meer dan 280 jaar heeft pelmolen ,,Het Jonge Vool" een vertrouwde plaats op het Dijkje. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan, aan het Dijkje, tussen de oliefabrieken De Engel en De Toekomst en aan het einde van de Hogeweg die in 1912 was aangelegd. Voordat de Provincialeweg tussen Wormerveer en Zaandam was aangelegd moest al het verkeer over het smalle Dijkije zijn weg zoeken en dat zelfs nog heel lang onder de stelling van "Het Vooltje" door. De malende molen leverde voor hoog beladen wagens wel enig gevaar op, waardoor men aan het stellinghek een paar borden "Past op de roeden" had bevestigd. Voor schichtige paarden werd de molen even stilgezet! 
Op 19 augustus 1930 is deze laatste molen van Wormerveer afgebrand.

Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom