Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Industrie langs de Zaan

Langs de oever van de Zaan hangt een zware lucht van cacao, koekjes, meel, oliën, vetten en veevoeder. Overal waarschuwen borden: "Pas op. Fabriekspassage". Bellen, toeters en zoemers kondigen kraanbewegingen en uitrijdend vrachtverkeer aan bij Verkade, Albert Heijn, Duyvis, Honig, Sikkens, stijfselfabriek De Bijenkorf en de Zaanlandse Zakkenhandel - vanouds op deze kilometers gevestigd.

Nog ouder en trotser zijn de burchten van Wessanen ter hoogte van Wormerveer, op korte afstand van de Zaanse Schans. Van de molens uit het verleden draait nog een enkele op de toeristenindustrie. De meeste maakten plaats voor Wessanens meel-, olie- en mengvoederfabrieken De Tijd, De Vlijt en De Ster. Koninklijke Wessanen NV houdt hoofdkantoor in Amstelveen, waar het bedrijf zich niet laat kennen als geworteld in de Zaanstreek anno 1765. Het bastion van de chefs van staven is getoonzet in wit, grijs en. blauw, met plastiek en grafiek aan de muren. Alleen in de antichambre op de etage van de Raad van Bestuur zijn drie Delftsblauwe wandschilden met Zaanse molens opgehangen "En dan heb ik nog een aardigheidje", zegt bestuursvoorzitter G.H. van Driel op weg naar de lunchkamer. Gebarend naar een zware tafel met scheuren en knoesten in het blad verklaart hij: "Wij lunchen hier aan de deur van een van de eerste molens van Wessanen. Zoiets spreekt met name onze Amerikaanse bezoekers enorm aan. Zij kunnen nauwelijks geloven dat dit bedrijf al draaide toen de Verenigde Staten nog niet bestonden."

"Zekere negotie in Mostaard-, Canarij- en ander zaaden" was het doel waarvoor anno 1765 de firma Wessanen & Laan in het leven werd geroepen. In de te Wormerveer opgemaakte akte worden kaashandelaar Adriaan Wessanen en diens 20-jarige neef Dirk Laan als oprichters genoemd. Voordat zij zich engageerden stonden zij tegenover elkaar in een ruzie om de erfenis van een familielid. Tot die erfenis behoorde een zaadhandel, waarin Dirk Laan vanaf zijn 16de jaar werkzaam was en die hij voor eigen rekening. wilde voortzetten. Maar oom Adriaan maakte aanspraak op dezelfde zaak en trachtte neef Dirk terzijde te schuiven. In zijn nagelaten notities memoreert Dirk Laan: "Nog bij tijds, en teregt, begreep hij mijn benodigt te zijn, begrijpende, dat als hij van mij afzag en mij liet varen, hij, niet bedreven of ervaaren zijnde in dien handelsaffaire, aan mij een harde Partij en daaglijkse tegenkanting zoude hebben." Op zijn beurt had Dirk Laan zijn oom nodig: "Ik had geen duit aan geld". Oom Adriaan bracht om en nabij 12.000,= gulden in als bedrijfskapitaal, neef Dirk zijn ervaring en werkkracht. Beide vennoten deelden de winst. Wessanen ontving bovendien 3 procent rente van zijn kapitaal. 

Industrie langs de Zaan
Molens
Compagnie