Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De IJver

Papiermolen De IJver
Windbrief/bouwjaar: 30-8-1781

Op 30 augustus werd de windbrief uitgereikt aan de fa. Blauw en Briel. Op 9 februari 1782 wordt hij opgenomen in het Papiermakerscontract ten name van deze firma. De verzekering eindigde op 1 januari 1873 en stond toen op naam van de Erven Blauw. De molen is niet lang daarna gesloopt. Hij stond ten westen van De Rijzende Zon, halverwege tussen de spoorweg en de Watering.

Evenals bij "De Rijzende Zon" werd Dirk Blaauw eigenaar van de molen omdat hij zijn aktiviteiten in de papierindustrie wilde verhogen.

Het Hennepad, vroeger ook pampiermolenpad, Molenpad of Vischpad geheten en waaraan pas in 1706 het eerste huis werd gebouwd, kan men nu vanaf de Zuidersluissloot en langs de Vesta flat kijkend, enigszins ontwaren. Links het Hennepad en rechts het Schoolpad van de Kuypsloot, dat reeds in 1631 een eerste erf kende en (later dus) toegang gaf tot "De IJver" en "De Rijzende Zon" en waaraan ooit een rosmolen van Schenk stond, die schelpen en bikstenen maalde.

Wanneer men een oude kaart raadpleegt waarop "De IJver" voorkomt, kan men traceren waar hij stond. Met aan weerszijden sloten, treft men een kleine inham aan aan de kant van de Zuidersluissloot, waar vroeger wellicht de haven was. Er steken wat restanten van palen uit de grond waar vroeger de boten aanlegden. Op het land ziet men ook nog palen en stukken hout alsmede stenen. Van de droogschuur, die aan de zuid-west kant stond is niets meer te vinden. Men kan het zich niet voorstellen dat er toentertijd op "De IJver" zo'n 30- 40 personen werkten en waar boten met lompen en andere grondstoffen aanmeerden of een schuit met gereed papier vanaf de molen zijn weg zocht door de Zuidersluissloot op weg naar het Hennepad en het pakhuis "De Drie Papierbalen". Dit pakhuis liet Dirk Blaauw bouwen op de plaats waar nu de toegang tot het Wilhelminapark is. Eveneens liet hij 2 rijen huizen bouwen aan het Hennepad, bekend als "Het Blauwe Hof", in het jaar 1766. Na een renovatie treft men nu nog 1 rij huizen aan. 
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom