Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Een zeer aangenaam gezicht
Wormerveer neemt een unieke plaats in onder de dorpjes op de Zaanoever. Hier staan bijna alle huizen met de voorzijde aan de weg, die langs de Zaan loopt. "Dit geeft een zeer aangenaam gezigt, zo voor de Bewoonders op de dagelijkse in meenigte voorbijkomende Vaartuigen, op de Huizen", zo schrijft Adriaan Loosjes in 1794 in zijn "Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen".

De reden hiervan is de Zaan in dit gebied vrij vaste oevers had, zodat de dijkenbouwers van de Banne Westzanen (waar Wormerveer tot aan het begin van de 19de eeuw aan toehoorde) het dijkje vrij dicht en soms vlaklangs de Zaan konden aanleggen. Tussen dijk en Zaan kon niet gebouwd worden en daarom hebben de eerste huizen van Wormerveer als enigen van de Zaangemeenten tot op de dag van vandaag een riant uitzicht op het water. In die tijd bood het dorp door zijn grote lengte en de aanwezigheid van de kale Wormerringdijk aan de overzijde van de Zaan, de gelegenheid om alles neer te zetten wat men nodig had. En zo kwam daar een bonte mengeling van koopmanshuizen en huizen met achterwoningen, pakhuizen, winkels, werkplaatsen, boerderijen en molens te staan. Ook aan de overkant stonden talloze molens en pakhuizen. De vele schippers hadden hun meerplaatsen tegenover hun huizen; soms met pakhuisjes, soms met de handel langs de weg. 

En al is er dan veel veranderd in de loop der eeuwen, toch is het nog altijd aangenaam om vanaf het water de huizen en de winkels langs de Zaanweg en het Noordeinde te zien staan. En vanaf de wal is het even leuk om naar de beroeps- en pleziervaart te kijken, die op de Zaan voorbij komt, al is het lang niet zo druk meer dan vroeger en zijn de bruine zeilschepen nagenoeg van het water verdwenen.
 
't Saen
Vissersgemeenschap
De Marktstraat
Een zeer aangenaam gezicht
Monumenten
De olieslagers