Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De Eenhoorn

Oliemolen De Eenhoorn 
Windbrief/Bouwjaar: 4-6-1627

De naam van Pieter Jacobsz. komen wij hier zonder ophouden tegen. Nadat hij in 1618, te zamen met zijn zwager Dirck Gerritsz. en zijn vriend Claes Baertsz. de oliemolen "Het Vette Schaap" te Zaandijk had gesticht en - vóór 1620 - eveneens met (onbekende) anderen de oliemolen in de Dubbele Buurt, nam hij het initiatief voor een derde oliemolen, waarvoor hij op 4 juni 1627 de windbrief verkreeg en die "De Eenhoorn" werd genoemd. De molen stond aan het Zuideinde. Tot de participanten in deze molen behoort in ieder geval Jan Jansz. Swager, de latere stichter van "De Ram".
Na enige eigendomsovergangen tussen de kinderen van Pieter Jacobsz. verkopen deze in 1672 5/8 parten in de molen voor fl. 3.250,= aan Poulus Claes Poulusz. te Wormerveer. Deze heeft hiermee de olieslagerij opgevat, hierin opgevolgd door zijn zoon Claes Poulusz. Eenhoorn, die zijn naam zonder twijfel aan de molen dankt. De naam van de molen is dan voor het eerst aan te treffen in een assurantiecontract uit het jaar 1721.
Na zijn dood in 1746 is de molen aan diverse huurders verhuurd geweest, o.a. aan het familielid Jacob van der Kruysen, tot de familie de molen in 1760 en 1763 verkocht aan Jan IJsbrantsz. Lely, die hem al enkele jaren tevoren als huurder in gebruik had. De molen vererfde in 1774 aan diens schoonzoon Pieter Vas, vervolgens in 1783 aan diens schoonzoon Jan Oot, waarna deze in 1785 in handen kwam van de Zaandijker familie Honigh. Na de dood van Klaas Adriaansz. Honigh werd hij in 1805 verkocht aan Jan Nan & Comp., in 1807 aan Nan's schoonzoon Hayo Houttuyn en in 1861 aan Adrianus Hout-tuyn. In 1872 kwam "De Eenhoorn" weer in Wormerveerse handen, namelijk voor fl. 6.000,= in die van Jan Adriaan Laan en werd in gebruik genomen door zijn in dat jaar opgerichte firma Bloemendaal & Laan. In 1876 ontvouwde Bloemendaal & Laan een plan om op de plaats van "De Eenhoorn" een stoomrijstfabriek te bouwen. Dat idee ging echter te elfder ure niet door.
In 1881 werd Lukas Fredrik Boekenoogen de eigenaar voor fl. 5.500,=, die hiermede heeft gemalen tot 1902. "De Eenhoorn" is stopgezet op 13 januari 1905 om 4 uur namiddag en gesloopt 1906 van 12 februari - 12 maart. Hij is als korenmolen her-bouwd te Oostwoud. De molen bleef zijn oude naam behouden. Hij bleef tot 1945 intact, doch werd in dat jaar onttakeld.
De molen, met aan weerszijden een lange schuur, werd overgenomen door diens zoon Hendrik Boekenoogen, koopman in peulvruchten en fijne zaden ter firma G. J. van Gelder, die hier het pakhuis "Eenhoorn" liet bouwen met een kantoor en chefswoning en later het pakhuis "de Zon. In 1956 werden deze panden het eigendom van de N.V. Zaans Veem H. de Boer Jbz.

In 1654 verkoopt Claes Pouwelsz., de baas van de oliemolen "De Eenhoorn", een erfje, direct ten zuiden van deze molen aan Jan Claesz. Graet. Deze koopt er in 1655 van Cornelis Pieter Jacobsz. nog een erfje bij: er mag niet meer op gebouwd worden dan er nu staat om de molen "De Eenhoorn" niet te hinderen. Desalniettemin wordt hier een huis gebouwd; Jan Claesz. Graet, een tijdlang tezamen met Cornelis Nanningsz. eigenaar van de oliemolen "De Kikkert" aan de Noorddijk, verkoopt dit huis in 1659 voor fl. 926,10 aan Jacob Jansz. Pampiermaecker, de baas van de papiermolen die later "De Vergulde Bijenkorf" zou heten. Zijn zoon Jan Jacobsz. Donker, die nadien het windrecht verkreeg voor "De Herder" en "Het Herderskind", verkoopt het huis in 1694 voor fl. 690,= aan Mary Gerrits, weduwe van Gerrit Cornelisz. Het blijft lang in haar familie (Engel of Bos). Cornelis Bos is ongetwijfeld de pakhuisknecht van Wessanen & Laan, wiens "siviliteit" zeer geprezen wordt. In 1796 verkopen de gerechtigden tot zijn boedel het huis voor fl. 1.270,= aan Hendrik Koekebakker & Comp. Deze dragen het in 1803 voor fl. 872,= over aan Dirk Heertjesz. de Wit. In 1852 wordt het huis verkocht aan Lammert Gorter, molenmaker. Het dubbele woonhuis kwam in 1912 aan Leendert Zinkweg, die het in 1917 overdroeg aan de buurman Hendrik Boekenoogen, firma G. J. van Gelder. In 1956 werd het eigendom van de familie Van Bergen, expediteurs. 
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom