Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Blik naar het Zuiden

Naar het zuiden blikkend naar de Zaanbocht zeker een 20-tal molens, waarvan de meeste al voor 1700 aanwezig waren. Waar enige jaren gelden nog het metaalbedrijf van Genius-Klinkenberg was gevestigd, bevond zich even ten zuiden ervan tot 1957 het voormalig overzetveer. Vanaf 1762 tot 1857 stond het veerhuis voor de huizen nrs. 60-64 van het Noordeinde, waar o.a. de veerman, maar ook de schrijver Cor Bruyn heeft gewoond, dichtbij het pakhuis Archangel dat nu in Nauerna staat.

Dat veer hadden wij vanaf ons uitgangspunt zeker kunnen waarnemen en in de verte toch ook wel de meelmolen "De Witte Vlinder"  tegenover de herberg De Jonge Prins. Vanaf dat Noorderveer lag vanaf 1588 naar het noorden toe een zeer langgerekt erf, dat aan Pieter Dircksz. toebehoorde. Er stond toen nog maar een enkel huis op, terwijl eveneens een meelmolen present was. In 1630 werd deze molen door een andere, elders gesloopte molen vervangen. Koper was Garmit Gerritsz. Molenaar die met deze meelmolen "De Swart" ("De Zwarte Vlinder") zijn naam eer aan deed. "De Swart" was slechts een 30-tal jaren in bedrijf, de Zwartsloot herinnerde aan zijn bestaan. Die liep langs het vroegere Schermerland (nu Zeeheldenbuurt), aan het eind waarvan tot omstreeks 1895 de lattenzager "Het Jonge Aafke" - uiteraard - latten zaagde. 
Blik naar het Zuiden
Het erf van Nayer
Blik naar het Noorden (1)
Blik naar het Noorden (2)