Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De Bonte Kraai

Oliemolen De Bonte Kraai
Windbrief/Bouwjaar: 4-11-1641

Windbrief uitgereikt aan schepen Pieter Claesz., Adriaan Jansz. en Claes Jacobsz. op 4 november 1641. Claes Jacobsz. verkocht reeds op 8 juni 1645 zijn aandeel (de helft) voor fl. 2.200,= (met fl. 1.100,= voor de helft van de lading). Op 3 juli 1674 werd, door de weduwe van Jan en door Glaes Gerritsz. de Wit, de helft in deze dubbele oliemolen verkocht aan Wouter Gerritsz. Kes voor 1.580 Car.guldens.
Hij is in 1885 gesloopt en op het molenerf werd een houten pakhuis gebouwd waarop de molennaam overging. Dit pakhuis is intussen weer verdwenen en vervangen door een graansilo, genaamd Rusland, ten zuiden van de meelfabriek "De Vlijt". Andere eigenaren waren o.a. Claas Aalsmeer, ook kwam tweemaal de naam Prins voor.

De burgemeester van Koog ald Zaan, Evert Smit, die in 1813 de molen bezat, verkocht hem in 1843 aan de fa.Wessanen & Laan, die in de molen in 1857 een tweede werk liet aanbrengen waardoor de westelijke achtkant tot de dijk werd uitgebouwd. Vier jaar daarvoor was de capaciteit al door Jan en Adriaan Laan vergroot door bijplaatsing van een oliebak van 600 vat en een pletterij.

Echter in 1885 blies de molen helaas de kraaienmars en verrees daar de eerste meelfabriek, terwijl men op een deel van het erf een houten pakhuis in elkaar timmerde, eveneens De Kraai geheten. In latere jaren volgde verplaatsing hiervan in verband met de bouw van graansilo Rusland naast de VIijt.
De molenschuur is in 1975 overgebracht naar de Zaanse Schans, waar u nu rustig een kopje koffie kunt drinken in restaurant De Kraai. U zult er dan vermoedelijk niet bij stilstaan of zitten dat bijv. het toenmalige personeel van de molen t.w. M.Rood, D.Boon, C.Ris, F. en IJ.Gravesteyn, P.Siemer en S.Kroon meestal wel wat anders deden dan koffie-drinken. Er was altijd wel een of andere bezigheid in de molen of het pakhuis te verrichten.

Molenstenen Wessanen naar Zaanse Schans
Wessanen Meel heeft een vier-tal oude molenstenen geschonken aan de stichting Zaanse Schans. De stenen, grote ronde platte wagenwielen, zullen op de Schans gebruikt worden om enkele plekken waar geen auto's mogen staan duidelijk te markeren.

 

 

De vier molenstenen - Wessanen heeft er in totaal acht gevonden - dateren uit 1861 en horen bij de in 1866 afgebrande molen De Bonte Kraai. Deze molen stond op de plaats waar nu de nieuwe Wessanen-silo Europa staat, langs de Noorddijk in Wormerveer. Ook het zaadpak-huis Odessa heeft, in vroeger tij-den, nog op deze plek gestaan.

De Bonte Kraai was oorspronkelijk een oliemolen, die later werd omgebouwd. en gebruikt kon worden voor het malen van zaden, de eerste activiteit van het huidige Wessanen-concern. In de molen stonden vier zogenaamde stoelen van twee stenen elk. Deze stenen zijn teruggevonden bij de grondwerkzaamheden die werden vericht voordat de nieuwe silo Europa gebouwd kon worden. Enkele stenen staan bij de ingangspoort tot het kantoor van Wessanen Meel. De andere komen nu op de Schans te liggen in de buurt bij een oude bekende. Pannenkoekrestaurant De Kraai is namelijk voor een deel opgebouwd uit het bij de brand gespaard gebleven bovendeel van molen De Bonte Kraai. 
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom