Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
De Oude Blauw - De IJver - De Zon
In de papierfabrieken van de Erven Dirk Blauw werd het papier voor de allereerste postzegel-emissies van Nederland vervaardigd. Dit blijkt uit de eerste zin van het "Extract uit het register der resolutiën van den minister van Financiën" dat op 25 mei 1853 werd opgemaakt. Dit bedrijf vond zijn oorsprong al in 1621 toen Dirck Gerritsz op de Saendijck bij Wormerveer een papiermolen bouwde, die tussen 1633 en 1645 werd verplaatst naar de Rompsloot. Er werd blauw papier geproduceerd, waardoor langzaam maar zeker de naam "Oude Blauw" voor deze molen gangbaar werd en de nazaten van Dirck ook de familienaam Blauw gingen aannemen. Deze Doopsgezinde familie bouwde het bedrijf uit tot een van de grootste papierfabrieken van ons land. In 1824, toen Jacob Doorn tot directeur werd benoemd, werkten de Erven Dirk Blauw met 5 molens. "De Rijzende Zon" en "De IJver" waren elk voor fl. 20.000,= verzekerd in het Papiermakerscontract. 
"De Oude Blauw", die net als "De Rijzende Zon" en "De IJver" in het Guisveld in het verlengde van het Schoolpad stond, werd voor fl. 30.000,= genoteerd op naam van de Firma Blauw & Briel. Bij het aantreden van Jacob Doorn werd het bedrijf opgesplitst in 2 nieuwe firma's. De Wormerveerse molens "De IJver", "De Zon" en "De Oude Blauw" werden opgenomen in het nieuwe bedrijf De Erven Blauw. Deze rederij was volledig in handen van de families Vas en Honigh, het oude papiermakersgeslacht uit Zaandijk, dat met 23/48ste deel net geen meerderheid had, maar wel de grootste aandeelhouder was. Sinds 1853 was in de molens "De Rijzende Zon", "De IJver" en "De Oude Blauw" 495 riem postzegelpapier vervaardigd, waarmee een bedrag van fl. 6.930,= gemoeid was. Ook produceerde men het papier voor de bankbiljetten. De samenwerking met de Staat der Nederlanden duurde tot 1873. 
De Oude Blauw - De IJver - De Zon
De Oude Blauw en Het Blaauwe Hof
Een bijzonder contract
De ondergang