Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
De Oude Blauw en Het Blaauwe Hof
 Stichter Dirk Blaauw (1701-1782), papiermaker, was een vooraanstaand man in Wormerveer. Hij erfde papiermolen "De Oude Blauw" van moeders kant, bouwde molen "De Rijzende Zon" en beheerde "De Herder" en "De Herderin", beide laatste twee molens te Zaandijk. Dirk moet een praktisch mens zijn geweest. 
Hij liet twee rijen van ieder tien woningen tegenover elkaar bouwen. Op het tussenliggende hof stond de gezamenlijke plee en daar hing ook de was te drogen. Hij stichtte het hofje in 1766 niet wegens zijn liefdadige inslag. Raakte een arbeider zijn werk kwijt, dan stond hij met vrouw en kinderen subiet op straat. De voorwaarden waaraan de bewoners van Het Blauwe Hof moesten voldoen, waren knap en ordentelijk gedrag. Daarnaast werkten zij voor hem. Bij zijn overlijden legateerde Blaauw de woningen aan de Friese doopsgezinde gemeente. Het legaat hee
ft al die tijd enorm op het budget van de gemeente gedrukt. Om die reden werd het hof in 1950 ondergebracht in een stichting. Bij de restauratie in 1971 werden tien woningen gerestaureerd en de andere tien gesloopt. De papiermolen "De Oude Blauw" is al jaren verdwenen. De stichting verhuurt de huisjes niet meer alleen aan bejaarden. Het is een van de vroegste voorbeelden van sociale woningbouw voor industriearbeiders in Nederland.
De Oude Blauw - De IJver - De Zon
De Oude Blauw en Het Blaauwe Hof
Een bijzonder contract
De ondergang