Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De Oude Blauw

Papiermolen De Oude Blauw (ook wel genoemd De Ouwe Romp)
Windbrief/Bouwjaar: 22-11-1621

Windbrief d.d. 22 november 1621. Wordt aangemerkt als de eerste en oudste papiermolen te Wormerveer. Zijn scheld- of bijnaam luidde: "Ouwe Romp". Hij werd voor rekening van Dirck Gerritsz. gebouwd pal ten noorden van de Zuidersluis, dus ten noorden van de Dubbele Buurt op de plaats waar nu Zaanweg 1 t/m 4 zijn. Op naam van Claes Dircksz. komt de molen voor op de kaart van 1635. 
De dijk bezuiden Zaanweg 18 is oorspronkelijk in gebruik genomen voor industriÁle bedrijvigheid. Het Kaartboek van 1626 en het Maatboek van 1628 wijzen hier een tweetal molens aan: de noordelijke ten name van Claes Baertsz., de zuidelijke nabij de Zuidersluis ten name van Dirck Gerritsz. In de Taxatielijst van 1612 en het Maatboek van 1615 komen deze nog niet voor.
Van de eerste molen is de windbrief op 18 december 1624 verstrekt aan Claes Baertsz.; het is niet bekend welk bedrijf hiermee is uitgeoefend. Claes Baertsz. is in 1628 over-leden; de molen staat daarna in het Kaartboek van 1635 op de naam van zijn zoon Joris Claes Baertsz. Het Maatboek van 1649 geeft het erf nog vrijwel intact aan, maar van de molen wordt niet meer gesproken, zodat deze kort voor laatstgenoemd jaar verplaatst zal zijn. Omstreeks 1660 begint men dit erf te verkavelen.
Ook de windbrief van de tweede molen is bekend: deze dateert van 1621. Het was een papiermolen, oorspronkelijk zonder naam, later "de Oude Papiermolen" of "de Oude Blaauw" genaamd, die vóór 1645 naar het veld is verplaatst. In 1645 begon men dit molenerf te verkavelen. Omstreeks 1645 werd "De Oude Blaauw" herbouwd op een stuk land gelegen aan en benoorden de Zuider Sluissloot, bewesten de huidige spoorweg en ten oosten van het huidige B-veld van voetbalclub Saenden bij de Oude Rompsloot. Vandaar waarschijnlijk dat hij ook wel "De Oude Romp" werd genoemd. Een bekend eigenaar van de molen was 
Dirk Jansz.Blaauw, die op Zaanweg 11 woonde en in 1724 directeur werd. Hij liet o.a. een groot pakhuis bouwen, nl. "De Drie Papierbalen" en twee rijen huizen genaamd "Het Blaauwe Hof" aan het Hennepad. Op 21 mei 1699 werd de oude papiermolen opgenomen in een assurantiecontract ten name van Garbrant Jansz. de Graeff. De molen heeft blijkbaar dan nog geen eigen naam. 

Op 20 november 1824 geraakte hij in brand, doch werd behouden. Aan schadevergoeding werd uitgekeerd fl. 1462,65. In de avond van 12 november 1879 omstreeks 6 uur, terwijl hij in bedrijf was, brak er weer brand uit. Een hevige noordwesten wind wakkerde het vuur aan en men slaagde er niet in de vlammenzee te blussen. Het overwaaien der vonken was zo hevig, dat de gemeente Zaandijk, dat op een half uur afstand lag, de hulp inriep van de gemeente Zaandam, die met 2 brandspuiten kwam. Doch de as-sistentie was achteraf niet nodig. De plaatselijke brandweer was de brand reeds om 8 uur meester. Molen en belendende aanhorigheden (uitgezonderd de droogschuur) gingen geheel verloren. De erven Dirk Blauw ontvingen van het Papiermakerscontract fl. 20.000,=. De molen werd niet herbouwd. 
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom