Molens in Wormerveer
Boerwinkel.info
Introductie
Wormerveer
Wormerveerders
Wormerveer vanaf de Prins Clausbrug
De laatste Wormerveerse molen
Overzicht
Fotogalerij
Wessanen & Laan (van 1765 tot 1940)
De papierindustrie
De cacao-industrie
Post!
Contact
Sitemap
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Papiermolen De Vergulde Bijenkorf (ook wel genoemd De Bel)
Windbrief/Bouwjaar: ?

Bouwjaar niet aangetroffen. Hij komt de eerste maal voor in het jaar 1699 (taxatie), "1/4 part in een blauwe pampier moolen ..... genaemt De Vergulde Bijkorff off anders de Bel ..... fl. 500,=". Ten name van Jacob Groot werd hij op 24 december 1733 opgenomen in het Papiermakerscontract. De molen verbrandde op 4 januari 1775, waarna herbouw volgde met een grotere molen, die tot 1816 in bedrijf bleef. In dat jaar werd hij verkocht en gesloopt. De materialen die bij de sloop in 1816 van de molen vrijkwamen, zijn in 1835 gebruikt voor de herbouw van de pelmolen "Het Guytswijf" te Zaandijk. Hij heeft gestaan aan en beoosten de Pieterspadsloot, ten noorden van de spoorweg, waar thans " 't Hof Saenden" staat.

Het pad naar "De Vergulde Bijenkorf"
In 1784 verkocht Jan Oot aan de Wed. Jan Groot & Comp., zijnde de naam van de directie van de papiermolen "De Vergulde Bijenkorf", bijgenaamd "de Bel", een pad, breed 5 voeten van de Zaan naar de Dijksloot ten behoeve van de toegang naar deze molen, belend ten noorden de molen "de Eenhoorn" en ten zuiden Cornelis Bos. Dit is een vreemde akte: dit toegangspad heeft steeds op deze plaats gelegen, doch blijkbaar heeft het tot 1784 steeds bij de eigendom van "De Eenhoorn" behoord
Molens A - G
Uitgelicht: De Vergulde Bijenkorf
Uitgelicht: De Witte Bijl
Uitgelicht: De Oude Blauw
Uitgelicht: De Eenhoorn
Uitgelicht: De Engel
Molens H - R
Uitgelicht: De Bonte Kraai
Uitgelicht: De Noordster
Uitgelicht: Het Witte Paard
Uitgelicht: De Rozenboom
Molens S - Z
Uitgelicht: De Witte Vlinder
Uitgelicht: De Zwarte Vlinder
Uitgelicht: Het Jonge Vool
Uitgelicht: De Jonge Voorn
Uitgelicht: De IJver
Uitgelicht: De Zaanstroom